Udhëzimet e funksionimit të fenerit të mullirit me erë

Udhëzimi i funksionimit të fenerit Fangyuan

Instruksioni i funksionimit të lantenit Jade me lumen të lartë

Udhëzimi i funksionimit të fenerit RGB Jade

Funksionimi i fenerit Jade

Manuali i funksionimit të fenerit Knight SE

Manuali i funksionimit të Evelyn Lantern

FANER VAJI PËR JETË TË KOHESHME funksionon