Constant temperature and humidity test

Testi i temperaturës dhe lagështisë konstante

Salt spray test

Testi me spërkatje me kripë

Integrating-sphere-test

Testi i sferës së integruar

Needle flame test

Testi i flakës me gjilpërë

Hot and cold shock chamber

Dhoma e goditjes së nxehtë dhe të ftohtë

Waterproof-test

Test i papërshkueshëm nga uji